Kachō-ga. Obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu

Pod redakcją Anny Król i Adama Organistego

Opracowanie graficzne: Rafał Sosin

Redakcja: Anastazja Oleśkiewicz

Tłumaczenie: Jessica Taylor-Kucia, Jerzy Juruś

398 s., 314 il. barwnych

ISBN 978-83- 62096-59- 6

Publikacja towarzyszy pierwszej w Polsce wystawie o naturze w kulturze Wschodu i Zachodu, o jej interpretacjach i sposobach obrazowania. Punktem wyjścia jest cenna kolekcja drzeworytów ukiyo-e przedstawiających „obrazy kwiatów i ptaków” ze zbioru Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie, zdeponowanych w Muzeum Manggha, zderzona po raz pierwszy z europejskim malarstwem oraz z rzemiosłem artystycznym: od średniowiecza po czasy współczesne. Siedemnastowieczne zielniki i ornaty, rysunki Stanisława Wyspiańskiego i Wojciecha Weissa oraz drzeworyty Hiroshigego i grafiki Václava Hollara to tylko niektóre z prezentowanych dzieł. Eseje wybitnych specjalistów zajmujących się sztuką i estetyką Japonii i Zachodu, m.in.: Beaty Kubiak Ho-Chi Japonia, natura, kultura. Szkic nieuczesany, Mariana Stali Człowiek z końca XIX wieku wobec natury: przypadek poezji Kazimierza Tetmajera, Anny Król Kachō-ga: obrazy kwiatów i ptaków oraz Piotra Spławskiego Inspiracje gatunkiem kachō-ga typu Rinpa w twórczości Leona Wyczółkowskiego i innych artystów polskich okresu modernizmu i międzywojnia, wprowadzają czytelnika w fascynujący świat „kwiatów i ptaków”. Kolejne części katalogu ujawniają nieznane dzieła i zaskakujące zależności między nimi. To interesujące, pierwsze tego typu wydawnictwo w Polsce, w pięknej oprawie graficznej Rafała Sosina, jest zarówno albumem, jak i podręcznikiem akademickim.

cena 159,00 zł

978-83- 62096-59- 6